Reikibehandling

Reiki är en japansk friskvårdsmetod där man genom mjuk handpåläggning löser upp spänningar och blockeringar i kroppen. Behandlingen är i flera länder etablerad inom den traditionella sjukvården och är en effektiv och värdefull behandlingsmetod.

Ordet Reiki betyder universell livskraft och finns runt omkring oss hela tiden. Allt på vår jord är beroende av denna energi och det är viktigt att den får flöda fritt och obehindrat. Vid behandling stärker man upp sitt yttre och inre energifält och man upplever sig lugn, stärkt och tillfreds efteråt.

Reiki går in och arbetar på den fysiska, mentala, emotionella och andliga nivån.

Reiki ges oftast liggande men du som kund kan även sitta eller stå. Man ligger skönt tillrätta med en filt vid behov och sina kläder på. Terapeuten håller händerna på olika ställen på kroppen (eller en bit ifrån) och fungerar som en kanallänk mellan mottagaren och Reikienergin. Energin är inget som terapeuten styr utan den går dit den behövs mest och det handlar om vad du har i din egna livsryggsäck.

Hur du som kund upplever behandlingen är individuellt. Ofta blir man väldigt avslappnad och faller i sömn. En pirrande känsla, skratt eller gråt kan också upplevas och detta beror på vilken nivå som Reikin arbetar och var du behöver energin just nu.

Behandlingen är sedan 2005 enligt skattemyndigheten i Borås avdragsgill som förebyggande och rehabiliterande friskvård och du som har friskvårspengar eller företagare med anställda kan nyttja behandlingen. Detta gäller över hela landet.

Vill du kunna Reiki själv? Vi har regelbundna kurser där du gör en fantastisk resa med dig själv och lär dig behandla andra.  Gå in under fliken "Kurser" för att läsa mer och få aktuella kursdatum.

Behandlingstiden är ca 60 min
Pris: 750 kr